เว็บไซต์โรงเรียนสุจริตสพฐ.

Details

อำเภออรัญประเทศ

0068 green box โรงเรียน อพป.คลองน้ำใส                        0068 green box โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้

0068 green box โรงเรียนบ้านแสนสุข                                0068 green box โรงเรียนกรุงไทย

0068 green box โรงเรียนบ้านคลองหว้า                             0068 green box โรงเรียนคลองยางประชาสรรค์

0068 green box โรงเรียนสระปทุม                                     0068 green box โรงเรียนบ้านหนองปรือ                           

0068 green boxโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2                            0068 green boxโรงเรียนเมืองไผ่

0068 green boxโรงเรียนบ้านกุดหิน                                  0068 green boxโรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี

       10anidot5b โรงเรียนบ้านด่าน                            10anidot5bโรงเรียนบ้านกุดม่วง

      10anidot5bโรงเรียนบ้านตุ่น                               10anidot5bโรงเรียนบ้านไทยสามารถ

      10anidot5bโรงเรียนอนุบรรพต                          10anidot5b โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร

      10anidot5bโรงเรียนบ้านวังยาว                         10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย

      10anidot5bโรงเรียนบีกริม                                 10anidot5b โรงเรียนบ้านคลองวัว

      10anidot5bโรงเรียนบ้านหันทราย                     10anidot5b โรงเรียนบ้านหนองบัว

      10anidot5bโรงเรียนบ้านบ่อหลวง   

      10anidot5b โรงเรียนบ้านโคก                    10anidot5bโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3

     10anidot5bโรงเรียนบ้านทดเจริญ            10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง             

          10anidot5bโรงเรียนบ้านโคกสะแบง          10anidot5bรงเรียนบ้านท่าข้าม

                     10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองสังข์

          10anidot5bโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย            10anidot5bโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย

     10anidot5bโรงเรียนบ้านทัพไทย                10anidot5bโรงเรียนบ้านกะสัง

        10anidot5bโรงเรียนบ้านรัตนะ                    10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข

        10anidot5bโรงเรียนบ้านโคกปราสาท        10anidot5bโรงเรียนทับทิมสยาม 03

        10anidot5bโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา       10anidot5bโรงเรียนบ้านมะกอก

       10anidot5bโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก              10anidot5bโรงเรียนโคกทหาร

       10anidot5bโรงเรียนบ้านโคกแจง                10anidot5bโรงเรียนบ้านแส์ง

       10anidot5bโรงเรียนอนุบาลตาพระยา       

10anidot5bโรงเรียนบ้านกุดเวียน                         10anidot5bโรงเรียนบ้านทัพเซียม

10anidot5bโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131   10anidot5bโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย

10anidot5bโรงเรียนบ้านตะโก                              10anidot5bโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

10anidot5bโรงเรียนวัดหนองติม                          10anidot5bโรงเรียนบ้านโคคลาน

10anidot5bโรงเรียนบ้านโคกไพล                        10anidot5bโรงเรียนบ้านเจริญสุข

10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น                10anidot5bโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์

10anidot5bโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี                  10anidot5bโรงเรียนประเสริฐน้อย รุจิรวงศ์

10anidot5b โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร

      10anidot5bโรงเรียนบ้านโคกสูง                    10anidot5b โรงเรียนบ้านหนองจาน

        10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด              10anidot5bโรงเรียนสมาคมไลอ้อน(บ้านอ่างศิลา)

       10anidot5bโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น             10anidot5bโรงเรียนบ้านละลมติม

        10anidot5bโรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ             10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองแอก

         10anidot5bโรงเรียนวัดหนองม่วง                   10anidot5bโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร

        10anidot5bโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี               10anidot5bโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

        10anidot5b โรงเรียนบ้านหนองเม็ก                 10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองมั่ง

10anidot5bโรงเรียนร่มเกล้า                            10anidot5bโรงเรียนบ้านโนนผาสุก

10anidot5bโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา        10anidot5bโรงเรียนบ้านทับใหม่

10anidot5bโรงเรียนบ้านซับใหญ่                    10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน

10anidot5bโรงเรียนวัดสารคุณสโมสร            10anidot5bโรงเรียนบ้านวังรี

10anidot5bโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

10anidot5bโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา            10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองหมู

10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองแวง                         10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองหล่ม

10anidot5bโรงเรียนบ้านพร้าว                                10anidot5bโรงเรียนบ้านเนินผาสุก

10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองแสง                         10anidot5bโรงเรียนบ้านบุกะสัง

10anidot5bโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว                       10anidot5bโรงเรียนช่องกุ่มวิทยา

10anidot5bโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา        10anidot5bโรงเรียนบ้านท่าช้าง

10anidot5bโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ                  10anidot5bโรงเรียนบ้านห้วยชัน

10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองเรือ                         10anidot5bโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ

10anidot5bโรงเรียนวัดพุทธิสาร                             10anidot5bโรงเรียนบ้านเนินสะอาด

10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส                      10anidot5bโรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน

10anidot5bโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง

10anidot5bโรงเรียนบ้านท่าเกวียน              10anidot5bโรงเรียนบ้านเขาจาน

10anidot5bโรงเรียนโป่งคอม                       10anidot5bโรงเรียนคลองยางนุสรณ์

10anidot5bโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง             10anidot5bโรงเรียนบ้านสี่แยก

10anidot5bโรงเรียนบ้านคลองมะนาว         10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองยาง

10anidot5bโรงเรียนบ้านโนน                      10anidot5bโรงเรียนวัดห้วยเดื่อ

10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองหอย           10anidot5bโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

10anidot5bโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด

   

u6333

   
   

socaisk2

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • nid.jpg
  • nj.jpg
  • pa.jpg
   

นโยบายสพฐ/สพฐ.วิถีใหม่  

spt2

   

12362

   

new1
19

cover Educational Manual 221x300

หลกสตรอบรม 
active 

80071

   

new1 สารสนเทศปี 2564

           สารสนเทศปี 2563

       
         
สารสนเทศปี 2562

         สารสนเทศปี 256112131411

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

new1
19

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

7951329
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
1557
5511
1557
7903277
107220
178404
7951329

IP คุณ : 35.175.107.77
วันนี้: 18-10-2021 เวลา: 07:15