ประชาสัมพันธ์จากเขตฯ

   

หนังสือราชการ สพป.สระแก้ว เขต ๒

   

ผอ.รร.กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

User Rating:  / 1
PoorBest 
Details

นางนทีกานต์   บุตรคง ผอ.รร.กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

nongpai

ชื่อ - สกุล   นางนทีกานต์   บุตรคง        อายุ 44 ปี    เบอร์โทร 089-539-1784

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ประวัติการศึกษา

               w ระดับปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาโปรแกรมคณิตศาสตร์)

                 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ   เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๐

               w ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ประวัติการฝึกอบรม                                                         

    w การจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง เมื่อวันที่ ๑5 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

   w การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

   w อบรมโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1 เมื่อ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

   w การศึกษาดูงานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

   w การอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

w อบรม PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

w โครงการจังหวัดคุณธรรมสืบสานปณิธานตามรอยพระยุคลบาท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

w ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

w การประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

w อบรมเลื่อนวิทยฐานะ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

w การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

w อบรมทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 2-4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

w การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2561

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

w แนวทางการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลครั้งที่ 2 หลักสูตรบูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 20 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  

ประวัติการรับราชการ

    w เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔1   ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม   สำนักงานสามัญศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

    w ย้ายและแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ 3 โรงเรียนตาพระยา

อำเภอตาพระยา    จังหวัดสระแก้ว  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕43

   w อาจารย์ ๑ ระดับ 4 โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕43

   w อาจารย์ ๑ ระดับ 4 โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕44

   w อาจารย์ ๑ ระดับ 5 โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.๒๕47

    w ครู คศ.๑ โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒  เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

    w ครู คศ.2 โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒   เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕51

    w ครู คศ.3 โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7   เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕56

    w รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.3 โรงเรียนวัดหนองติม   ตำบลทัพราช   อำเภอตาพระยา

จังหวัดสระแก้ว   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕9

    w รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.3 โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕61

    w ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา

จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

   

u6333

   
   

socaisk2

   

emis1

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • nid.jpg
  • nj.jpg
  • pa.jpg
   

นโยบายสพฐ/สพฐ.วิถีใหม่  

spt2

   

12362

   

new1
19

cover Educational Manual 221x300

หลกสตรอบรม 
active 

80071

   

new1 สารสนเทศปี 2564

           สารสนเทศปี 2563

       
         
สารสนเทศปี 2562

         สารสนเทศปี 256112131411

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

new1
19

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

8267152
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
4637
5268
14648
8210755
44946
188455
8267152

IP คุณ : 54.227.97.219
วันนี้: 08-12-2021 เวลา: 16:40