ประชาสัมพันธ์จากเขตฯ

   

หนังสือราชการ สพป.สระแก้ว เขต ๒

   

ผอ.รร.บ้านโคกทหาร

User Rating:  / 0
PoorBest 
Details

นายทวนทอง นามบุตร ผอ.รร.บ้านโคกทหาร

kongta

ชื่อ-สกุล         นายทวนทอง นามบุตร อายุ 41 ปี เบอร์โทร 089-9308274                       อีเมล์  filmmm0001@ gmail.com

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คบ.ฟิสิกส์ สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ปี ๒๕๔๔
 • ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี      ปี ๒๕๕๔

การฝึกอบรม

 • อบรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่  ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดำเนินการโดย สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน การพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ระหว่างวันที่    ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๗

ประวัติการรับราชการ

 • เริ่มรับราชการวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนทัพราชวิทยา  อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

   

u6333

   
   

socaisk2

   

emis1

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

 • nid.jpg
 • nj.jpg
 • pa.jpg
   

นโยบายสพฐ/สพฐ.วิถีใหม่  

spt2

   

12362

   

new1
19

cover Educational Manual 221x300

หลกสตรอบรม 
active 

80071

   

new1 สารสนเทศปี 2564

           สารสนเทศปี 2563

       
         
สารสนเทศปี 2562

         สารสนเทศปี 256112131411

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

new1
19

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

8267451
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
4936
5268
14947
8210755
45245
188455
8267451

IP คุณ : 54.227.97.219
วันนี้: 08-12-2021 เวลา: 17:37