ประชาสัมพันธ์จากเขตฯ

   

หนังสือราชการ สพป.สระแก้ว เขต ๒

   

ผอ.รร.บ้านโคกปราสาท

User Rating:  / 0
PoorBest 
Details

นางธนภรณ์ ประยงค์เพชร ผอ.รร.บ้านโคกปราสาท

kongpa

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ชื่อ-สกุล นางธนภรณ์ ประยงค์เพชร  อายุ   46 ปี   เบอร์โทร 081-3744285

ประวัติการศึกษา

-          อ.วท.คอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

-          ค.บ.การประถมศึกษา สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

-          กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการฝึกอบรม

-   อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM Education ตามแนวคิด Active Learning สำหรับครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

-          อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค Thailand 4.0 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรม“โครงการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

-          อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

-          อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพด้วยรูปแบบ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

-          อบรมศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ

โดยชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

-          อบรมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง

ประวัติการรับราชการ

-          8 มิถุนายน 2541 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

-          15 กันยายน 2543 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

-          1 กุมภาพันธ์ 2546 ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

   

u6333

   
   

socaisk2

   

emis1

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • nid.jpg
  • nj.jpg
  • pa.jpg
   

นโยบายสพฐ/สพฐ.วิถีใหม่  

spt2

   

12362

   

new1
19

cover Educational Manual 221x300

หลกสตรอบรม 
active 

80071

   

new1 สารสนเทศปี 2564

           สารสนเทศปี 2563

       
         
สารสนเทศปี 2562

         สารสนเทศปี 256112131411

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

new1
19

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

8267127
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
4612
5268
14623
8210755
44921
188455
8267127

IP คุณ : 54.227.97.219
วันนี้: 08-12-2021 เวลา: 16:37