แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Details
Published on Saturday, 22 June 2019 10:11
Written by Super User
Hits: 2874
new1แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

10anidot5b แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (24 พ.ย.63)  คลิก

10anidot5b แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (17 พ.ย.63)คลิก
10anidot5b แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 มิ.ย.64) คลิก

10anidot5bแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 มิ.ย. 64..)  คลิก

10anidot5bกระบวนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564                   (ต.ค.63) คลิก

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

10anidot5b แผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์รรงบ 4 ล้าน คลิก

10anidot5b แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 63 งบ 4 ล้าน
 คลิก

10anidot5b ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิก

10anidot5b ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม) คลิก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 (ฉบับแก้ไข) คลิก

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

10anidot5b แผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คลิก

 

10anidot5bประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด คลิก

 

 

10anidot5b ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV  คลิก

 

   hot 1  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV  คลิก

 

10anidot5b แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562  คลิก

 

     hot 1 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 คลิก

          

 

 

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

10anidot5b รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-โต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา คลิก

10anidot5b รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง-2562-งบดำเนินงาน-ตามแผนปฏิบัติการ-2562 คลิก

10anidot5b รายงานแผนจัดซื้อครุุภัณฑ์-ปีงบประมาณ-2562 คลิก

10anidot5b รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-DLTV    คลิก 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

10anidot5b แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 รายการ_0001      คลิก             

10anidot5b แผนจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)_NEW คลิก

10anidot5b แผนการจัดซื้อ คอมcc 2561 คลิก

10anidot5b แผนจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ DLIT 2561     คลิก