โรงเรียนบ้านคลองหว้า โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

Details

wa3

wa2

wa1

wa5

wa9

wa6

wa7

wa4

wa8

             โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหา ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ซึ่งพบว่า  นักเรียนประถมศึกษาจำนวนมากขาด แคลนอาหารกลางวันหรือมีอาหารกลางวันแต่ปริมาณไม่เพียงพอ หรืออาหารมีคุณ ค่าทางโภชนาการต่ำ  ทำให้ภาวะ การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัญหาในการพัฒนา ในด้านต่างๆ ของเด็กนักเรียน

     โรงเรียนบ้านคลองหว้า ตั้งอยู่ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เปิดสอน ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 140 คน โดยการบริหารงานของนายสุชิน ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหว้า                                                                                                                      
       ได้จัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โดยการใช้พื้นที่จำนวน 7 ไร่ ดำเนินการด้านการเกษตร โดยเน้น เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ มีการปลูกพืชสวนครัวทุกชนิด และไม้ผล เช่น กล้วย มะละกอ มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม ขนุน ไผ่ตง ไผ่หวาน นอกจากนรี้ยังไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน สร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่ให้ฟรีพร้อมมอบแม่พันธุ์ไก่ไข่ จำนวน 150 ตัว พร้อมอาหารเลี้ยงไก่ไข่ให้ฟรีเป็นเวลา 1 ปี และเลี้ยงปลาจำนวน 8 บ่อ ซึ่งในแต่ละบ่อมีพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ บ่อละ 2,000 – 5,000 ตัว (ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสวาย) โดยพันธุ์ปลาได้รับความอนุเคราะห์จากประมงจังหวัดสระแก้วและกลุ่มเครือข่าย อาคเนย์ รวมทั้งผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ                      
       ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านคลองหว้า ได้จัดโครงการ “น้องอิ่มท้องสมองใส” โดยที่นักเรียนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาจากบ้านซึ่งมีจำนวนหนึ่งที่ผู้ปกครองมีภารกิจ ไม่สารถดูแลการรับประทานอาหารเช้าให้แก่บุตรตนเอง โรงเรียนจะจัดเตรียมอาหารเช้าสำหรับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวให้ได้รับประทานทุกวัน สำหรับอาหารกลางวันของนักเรียน วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี จะมีกับข้าว จำนวน 2 อย่าง (ตามเมนู) ให้ได้รับประทาน ส่วนวันศุกร์ จะเป็นเมนู ก๋วยเตี๋ยวไข่ พร้อมนมกล่องและผลไม้ โดยปกตินักเรียนทุกคนจะได้รับประทานอาหารกลางวันมีไข่ไก่อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ฟอง และหากกับข้าวเหลือจากช่วงกลางวันโรงเรียนจะให้นักเรียนที่ขาดแคลนนำกลับไปบ้านเพื่อรับประทานในมื้อเย็น                                                    
         สำหรับกิจกรรมในด้านการเกษตรนั้นผลผลิตที่เหลือจากการปกระกอบอาหารกลางวันของนักเรียน นั้นโรงเรียนจะนำออกจำหน่ายตาม ชุมชน ตามใบสั่งซื้อจากเกษตรกรต่างๆ เพื่อนำเงินที่ได้มาจัดซื้ออาหารกลางวันในส่วนที่ขาดแคลนอีกทางหนึ่งด้วย                                                                                        
       ในส่วนของการบริหารจัดการ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ของโรงเรียน นั้น โรงเรียนบ้านคลองหว้าได้รับการสนับสนุน และช่วยเหลือ จากภาคเอกชน ภาครัฐ ชุมชน ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและโดยเฉพาะ คณะครู ผู้บริหาร และตัวนักเรียนเองต้องเอาใจใส่ในการดำเนินงานจึงจะทำให้โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนของโรงเรียนได้รับความสำเร็จและยั่งยืน

   

u6333

   
   

socaisk2

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • p1.jpg
  • p2.jpg
  • p4.jpg
   

หลกสตรอบรม 

active 

cover Educational Manual 221x300

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

เพลงเขตสุจริตสระแก้ว2  

 

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

5217394
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
2472
4994
2472
5188120
17767
96422
5217394

IP คุณ : 3.81.28.10
วันนี้: 06-07-2020 เวลา: 07:11
   

ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.