กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Details

law

                 82fa69eca24ede9bccd7c052a1557afbพระราชบัญญัติ

bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  1200px PDF file icon.svg
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   1200px PDF file icon.svg
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 1200px PDF file icon.svg 
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
pdf
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 pdf
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 pdf1
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 pdf12
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 pdf12
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 pdf12
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 pdf12
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 pdf12
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 pdf12
bulb clipart animated gif 8พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 pdf12
bulb clipart animated gif 8
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 pdf1

bulb clipart animated gif 8กฎหมายปฏิบัติราชการ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษาchick

bulb clipart animated gif 8รวมกฎหมายปฏิบัติการ กฏกระทรวง กฏ ก.ค.ศ. chick

bulb clipart animated gif 8รวมกฎหมายปฏิบัติราชการ ประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ chick

bulb clipart animated gif 8รวมกฎหมายปฏิบัติราชการ ข้อบังคับ ประกาศ ของคุรุสภา chick

bulb clipart animated gif 8รวมกฎหมายการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค chick

bulb clipart animated gif 8รวมกฎหมาย ประกาศ คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) chick

3rพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  chick

bulb clipart animated gif 8ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 chick

bulb clipart animated gif 8ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553  chick

law1

   

u6333

   
   

socaisk2

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • nid.jpg
  • nj.jpg
  • pa.jpg
   

นโยบายสพฐ/สพฐ.วิถีใหม่  

spt2

   

12362

   

new1
19

cover Educational Manual 221x300

หลกสตรอบรม 
active 

80071

   

new1 สารสนเทศปี 2564

           สารสนเทศปี 2563

       
         
สารสนเทศปี 2562

         สารสนเทศปี 256112131411

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

new1
19

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

7974996
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
4788
6236
25224
7903277
130887
178404
7974996

IP คุณ : 3.238.232.88
วันนี้: 21-10-2021 เวลา: 18:43