ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2564

Details

      

  speakers 1521312 960 720new1  ข้อมูลจำนวน โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน

                      ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

             จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 118 โรงเรียน แบ่งเป็น

          10anidot5b   โรงเรียนขนาดเล็ก                           จำนวน   45  โรงเรียน 

          10anidot5b โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน    34  โรงเรียน

          10anidot5b  โรงเรียนปกติ                                    จำนวน   39 โรงเรียน

จำนวนนักเรียน (คน) ชาย(คน) หญิง(คน) ห้อง
21,118 10,928 10,190 1,184
ระดับ ชาย (คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ก่อนประถมศึกษา 2,415 2,263 4,678
ประถมศึกษา 7,140 6,770 13,910
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,373 1,157 2,530

 

จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
รายการ/อำเภอ อรัญประเทศ วัฒนานคร ตาพระยา โคกสูง รวม
ประเภท เล็ก  14  21  7  3  45
กลาง  19  18  21  11 69 
ใหญ่
ขยายโอกาส 11  14  34 
รวม 34 42 28 14 118
ขนาดโรงเรียน 1-120 คน  14  21  7  3  45
121-200 คน  13 12  8  8  41
จำนวนนักเรียน 201-300 คน  4  7  3  20
301-499 คน  - 2  6  8
501-1499 คน  1  4
รวม  34  42  28  14 118 

หมายเหตุ ขนาดเล็ก 1-120 คน ขนาดกลาง 121-600 คน ขนาดใหญ่ 601-1500 คน

จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้นเรียน ห้องเรียน xls. 
 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กxls.  pdf.
 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  xls.  pdf
 จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด xls.  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่

  new1  จำนวนนักเรียนโรงเรียนแยกตามขนาด 7 ขนาด xls.         

1-120 คน 121-200 คน 201-300 คน 301-499 คน 500-1499 คน

new1    จำนวนนักเรียน โรงเรียนแยกตามอำเภอ 

                   อรัญประเท(34)    xls.  pdf.        วัฒนานคร (42)  xls.  pdf.        

               ตาพระยา (28)         xls.  pdf.       โคกสูง (14)     xls.  pdf.

new1   จำนวนนักเรียนแยกเพศ อายุ

new1 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส

new1 จำนวนนักเรียนขาดแคลน

new1 จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

new1 จำนวนนักเรียนติด G

new  รหัสโรงเรียน คลิก

   

u6333

   
   

socaisk2

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • nid.jpg
  • nj.jpg
  • pa.jpg
   

นโยบายสพฐ/สพฐ.วิถีใหม่  

spt2

   

12362

   

new1
19

cover Educational Manual 221x300

หลกสตรอบรม 
active 

80071

   

new1 สารสนเทศปี 2564

           สารสนเทศปี 2563

       
         
สารสนเทศปี 2562

         สารสนเทศปี 256112131411

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

new1
19

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

8212767
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
2011
4804
2011
8170251
179016
189642
8212767

IP คุณ : 34.207.247.69
วันนี้: 29-11-2021 เวลา: 10:19