สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น

Details
Published on Thursday, 18 February 2021 16:25
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 159

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 46 คน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2

1802001

1802002

1802005

1802010

1802011

1802012

1802003

1802006