สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ กตปน. ครั้งที่ 1/2563

Details
Published on Thursday, 24 December 2020 11:14
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 122

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การติดตามการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนของบทบาทหน้าที่และกระบวนการทำงานของคณะกรรมการฯ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุมมรกต สพป.สระแก้ว เขต 2

2412007

2412008

2412009

2412010

2412002

2412004

2412001