สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ กตปน.

Details
Published on Friday, 02 October 2020 14:56
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 120

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อติดตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมมุข ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

2909101

2909102

2909103

2909106