สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ กตปน. ครั้งที่ 2/2563

Details
Published on Tuesday, 23 June 2020 14:46
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 222

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายบันลือ กันพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ktpn 22 june3

ktpn 22 june1

ktpn 22 june4

ktpn 22 june6

ktpn 22 june5