สระแก้ว เขต 2 อบรม”สถาบันพระมหากษัตริย์”กับประเทศไทย

Details
Published on Wednesday, 15 May 2019 12:45
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 310

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายกำพล กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นำผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับการอบรมเรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์”กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”โดยเป้าหมาย จำนวน 500 คน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการการอบรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ภาพ/ข่าว ปชส. สพป.สระแก้ว เขต 2

city5

city7

city3

city6

city2

city4

city8

city10

city1