คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากรสพป.สระแก้ว เขต 2

Details
Published on Friday, 15 February 2019 15:34
Written by Super User
Hits: 4622

a1

pookey1             pasu             noll             

                                                                  geng       

a2

 kae      noi       koy1 

                                                   mon             


a3

                              panu     nok      

                                                                                                                                                                                                        a4

ji      wann1      jumm

 luck1        aong1        sine

a5
rong            prisa            boono

                                                            tuy1        

                                       

                                    a6

                                                  

 

  kreng        noii           dang

  chya        kai        junya

        peg        nokk      lekk

     aoy       nipon       aumm

                                                    

a10

ขวญ        

a9

    luck1

                     a7              

                                                          tuk

a8

                                                         pao

             krow1