กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Details

             

         วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ดำเนินการกำกับ ติดตาม การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินการบริหารงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ ข้อกำหนด และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด

    รปภาพ1   รปภาพ2  
รปภาพ3   รปภาพ4  

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตโดยให้คำมั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
รปภาพ6รปภาพ7
รปภาพ9รปภาพ10

                  วันที่ 15 พฤษภาคม 25963 กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์" โดยมีนายสมพร พิลาสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว    ซึ่งการดำเนินการจัดทำหลักสูตรออนไลน์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
1315
1617

             วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตาพระยา นายชนิด ปาปะโลม   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสระแก้ว อำเภอตาพระยา โดยมีนายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยาเป็นประธานการประชุม ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอตาพระยา ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อร่วมกันเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของอำเภอตาพระยา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้โรงเรียนขนาดเล็ก ของอำเภอตาพระยาคงอยู่อย่างมีคุณภาพ
1 2
3 4

             วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายชนิด ปาปะโลม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและฝ่ายวิชาการ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
1213

1415

 

   

u6333

   
   

socaisk2

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • nid.jpg
  • nj.jpg
  • pa.jpg
   

นโยบายสพฐ/สพฐ.วิถีใหม่  

spt2

   

12362

   

new1
19

cover Educational Manual 221x300

หลกสตรอบรม 
active 

80071

   

new1 สารสนเทศปี 2564

           สารสนเทศปี 2563

       
         
สารสนเทศปี 2562

         สารสนเทศปี 256112131411

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

new1
19

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

7800978
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
5158
7593
27171
7736782
135273
170549
7800978

IP คุณ : 3.239.58.199
วันนี้: 23-09-2021 เวลา: 20:03