บุคลากร

นางนภษร สิงห์หัดชัย
นางนภษร สิงห์หัดชัย

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

สรุปจำนวนบุคลากร

ผู้บริหาร 0 คน
ข้าราชการครู 1 คน
ครูชาย 0 คน
ครูหญิง 1 คน
ครูอัตราจ้าง คน
รวม 1 คน