ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาปี 2564

1 มีนาคม 2564 ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาปี 2564 โรงเรียนบ้านกุดม่วง

วันที่ 1 มีนาคม 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป. สระแก้ว เขต 2

โดยนางนภษร สิงห์หัดชัย

นักจัดการงานท้่วไป ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายใน

ระดับสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านกุดม่วง

อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว
ความคิดเห็น

QRCODE

ข่าวเด่น