Workshop ระบบบัญชีสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายอาคเนย์ สพป สระแก้ว 2

Workshop ระบบบัญชีสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายอาคเนย์

วันที่ 18 มีนาคม 2564 

คณะผู้บริหาร และคณะครูที่รับผิดชอบด้านการเงินการบัญชีสถานศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำ

Workshop ระบบบัญชีสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายอาคเนย์ โดยนางนภษร สิวห์หัดชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป. สระแก้ว 2
ความคิดเห็น

QRCODE

ข่าวเด่น