เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในร่วมเป็นกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน ในโรงเรียนบ้านคลองหว้า โรงเรียนสระปทุม โรงเรียนกรุงไทย และโรงเรียนบ้านหนองปรือ

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในร่วมเป็นกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน ในโรงเรียนบ้านคลองหว้า โรงเรียนสระปทุม โรงเรียนกรุงไทย และโรงเรียนบ้านหนองปรือ

ตามที่่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ง เขต2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับเขต เพื่อร่วมเป็นกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด พร้อมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นางสุมัชฌภัค พงาาวดาร เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน จึงเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนให้กับโรงเรียนบ้านคลองหว้า โรงเรียนสระปทุม โรงเรียนกรุงไทย และโรงเรียนบ้านหนองปรือ ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ความคิดเห็น

QRCODE

ข่าวเด่น