หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบการดำเนินโครงการต่างๆของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบการดำเนินโครงการต่างๆของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด

หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบการดำเนินโครงการของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน, โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน และโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 และ 2561 โดยออกตรวจสอบโรงเรียนนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 13 โรงเรียน 
ความคิดเห็น

QRCODE

ข่าวเด่น