ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาปี 2564

16 มี.ค. 2564 : 10:24 44

ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาปี 2564...

ข่าวกิจกรรม

Workshop ระบบบัญชีสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายอาคเนย์ สพป สระแก้ว 2

18 มี.ค. 2564 : 18:47 / 19 83

Workshop ระบบบัญชีสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายอาคเนย์...


ข่าวกิจกรรม

Workshop 10 มีนาคม 2564

12 มี.ค. 2564 : 15:21 / 8 46

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายพระยา...

ข่าวกิจกรรม

ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาปี 2564

12 มี.ค. 2564 : 15:10 / 7 0

ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาปี 2564 โรงเรียนบีกริม...


ข่าวกิจกรรม

คณะอนุกรรมการ กต.ปน. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

12 มี.ค. 2564 : 15:05 / 7 43

คณะอนุกรรมการ กต.ปน. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกไพล...

ข่าวกิจกรรม

ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาปี 2564

12 มี.ค. 2564 : 14:47 / 3 109

1 มีนาคม 2564 ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาปี 2564 โรงเรียนบ้านกุดม่วง...