บุคลากร

นางสาวสกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง
นางสาวสกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น
นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางบุญญาพร ศิริภักดิ์
นางบุญญาพร ศิริภักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

จ่าสิบเอกณพล ยะนินทร
จ่าสิบเอกณพล ยะนินทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางพรรณวิภา เทพขาม
นางพรรณวิภา เทพขาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวจิราพร วงษ์อุดม
นางสาวจิราพร วงษ์อุดม

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สรุปจำนวนบุคลากร

ผู้บริหาร 0 คน
ข้าราชการครู 0 คน
ครูชาย 0 คน
ครูหญิง 0 คน
ครูอัตราจ้าง คน
รวม 6 คน