การประชุมการจัดทำ PLC ของกลุ่มนโยบายและแผน

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการจัดทำ PLC ของกลุ่มนโยบายและแผน โดยให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2