การประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอวัฒนานคร

นายณัฏฐพงษ์  พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอวัฒนานคร ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายณัฏฐพงษ์  พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โดยมีนายสุชิน พันธุมจินดา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ที่ปรึกษาพร้อมด้วย นางสาวปราณี เชื้อชาติ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนผอ.กศน. อำเภอวัฒนานคร นายบันลือ กันพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายทะนงศักดิ์ ชาญสมิง ประธานกลุ่มเครือข่ายนครธรรม นายกฤษฎา สิงขรรักษ์ ปรธานกลุ่มเครือข่ายไตรมิตร นายธนพิพัฒน์ บุญมา ประธานกลุ่มเครือข่ายปางสีดา  และนายบุญเลิศ มีสมพร ประธานกลุ่มเครือข่ายนครินทร์ เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ
ความคิดเห็น