การนำเสนอผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี

วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้วจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี โดยมี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย สำนักงานการศึกษาพิเศษจังหวัดสระแก้ว การศึกษานอกโรงเรียนและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี โดยมี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ความคิดเห็น