กิจกรรม จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ “ปลูกป่า ทำโป่งเทียม”

กิจกรรม จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ “ปลูกป่า ทำโป่งเทียม” ณ อุทยานแห่งชาติตาพระยา

วันที่ 7 และ 8 มกราคม 2562 นายกำพล กระมล ผอ.สพป. สระแก้ว เขต 2  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ “ปลูกป่า ทำโป่งเทียม” ณ อุทยานแห่งชาติตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
ความคิดเห็น