สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ITA

นายบันลือ กันพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

     วันที่ 6 กันยายน 2562 นายบันลือ กันพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยมีนายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และคณะศึกษานิเทศก์ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ความคิดเห็น