พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองหมู

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหมู

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายกำพล กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหมู ร่วมกับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมู โดยมีนายจุมพล สว่างสาลี กรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วร่วมเป็น  พยาน  สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.sk2area.go.th

 
ความคิดเห็น