ประชุมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายกำพล กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารงาน 4 ด้าน ของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายกำพล กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารงาน 4 ด้าน ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 10 กลุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และผู้อำนวยการกลุ่มโดยมีการระดมความคิดเห็น ร่วมวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการยกระดับการบริหารงาน 4 ด้าน ของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562
ความคิดเห็น

QRCODE

ข่าวเด่น