กิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 นายปรีดี  โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมจิดอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ตามนโยบายของนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 นายปรีดี  โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ตามนโยบายของนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสการเริ่มปีใหม่ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดป่าใต้พัฒนาราม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ความคิดเห็น