ข่าวกิจกรรม

ตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน

18 มี.ค. 2564 : 16:16 42

นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน พร้อมคณะฯ ออกตรวจสอบห้องน้ํา โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี อําเภออรัญประเทศ และตรวจสอบบ้านพักครูโรงเรียนบ้านทัพไทย อําเภอตาพระ...

ข่าวกิจกรรม

ประชุมการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

18 มี.ค. 2564 : 16:13 31

นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2554...


ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยม ให้กําลังใจนักเรียนและคณะกรรมการดําเนินการ ณ สนามสอบ O-NET โรงเรียนบ้านโคกไพล และ โรงเรียนบ้านโคกเพรีก

15 มี.ค. 2564 : 16:23 33

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และนางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยม ให้กําลังใจนักเรียนและคณะกรรมการดําเนินการ ณ สนามสอบ O-NET โรงเรียนบ้านโคกไพล และ...

ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยม ให้กําลังใจนักเรียนและคณะกรรมการดําเนินการ ณ สนามสอบ O-NET

15 มี.ค. 2564 : 16:22 31

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และนางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยม ให้กําลังใจนักเรียนและคณะกรรมการดําเนินการ ณ สนามสอบ O-NET โรงเรียนอนุบาลตาพระยา ...


ข่าวกิจกรรม

การประชุมกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

9 มี.ค. 2564 : 15:48 36

นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ณ ห้องประชุมมรกต สํานักง...

ข่าวกิจกรรม

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําเดือน มีนาคม 2554

9 มี.ค. 2564 : 15:46 33

นายอัมพล หันหยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําเดือน มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม อําเภออรัญประเ...


ข่าวกิจกรรม

การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564

9 มี.ค. 2564 : 15:44 34

นายอัมพล หันหยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศ...

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกิจกรรมการประกาศ ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

9 มี.ค. 2564 : 15:41 31

นายอัมพล หันหยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายชนิด ปาปะโลม นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และบุคลากรในสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศ...


แนะนำบุคลากร

Facebook Page

สถิติเข้าชม

Online : 1 IP
วันนี้ : 3 IP
เมื่อวาน : 6 IP
สัปดาห์นี้ : 3 IP
เดือนนี้ : 64 IP
ปีนี้ : 1467 IP
ทั้งหมด : 14822 IP
บันทึก : 282 (04.12.2018)