ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพ 28 จุด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

26 ต.ค. 2565 : 10:41 112

ข้อมูลแสดงรายละเอียดโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 28 กลุ่มเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2...

ข่าวกิจกรรม

ออกตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19

18 มิ.ย. 2564 : 16:46 / 6 512

นายปรีดี  โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-SITE ณ โรงเรียนทับทิมสยาม 03 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว...


ข่าวกิจกรรม

ประชุมเสนอแต่งตั้งคณะทํางานกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหาร จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ 2564

19 พ.ค. 2564 : 13:51 / 8 392

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุม นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นาวสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ...

ข่าวกิจกรรม

ตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน

18 มี.ค. 2564 : 16:16 451

นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน พร้อมคณะฯ ออกตรวจสอบห้องน้ํา โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี อําเภออรัญประเทศ และตรวจสอบบ้านพักครูโรงเรียนบ้านทัพไทย อําเภอตาพระ...


ข่าวกิจกรรม

ประชุมการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

18 มี.ค. 2564 : 16:13 424

นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2554...

ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยม ให้กําลังใจนักเรียนและคณะกรรมการดําเนินการ ณ สนามสอบ O-NET โรงเรียนบ้านโคกไพล และ โรงเรียนบ้านโคกเพรีก

15 มี.ค. 2564 : 16:23 441

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และนางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยม ให้กําลังใจนักเรียนและคณะกรรมการดําเนินการ ณ สนามสอบ O-NET โรงเรียนบ้านโคกไพล และ...


ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยม ให้กําลังใจนักเรียนและคณะกรรมการดําเนินการ ณ สนามสอบ O-NET

15 มี.ค. 2564 : 16:22 457

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และนางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยม ให้กําลังใจนักเรียนและคณะกรรมการดําเนินการ ณ สนามสอบ O-NET โรงเรียนอนุบาลตาพระยา ...

ข่าวกิจกรรม

การประชุมกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

9 มี.ค. 2564 : 15:48 402

นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ณ ห้องประชุมมรกต สํานักง...


แนะนำบุคลากร

Facebook Page

สถิติเข้าชม

Online : 1 IP
วันนี้ : 5 IP
เมื่อวาน : 16 IP
สัปดาห์นี้ : 25 IP
เดือนนี้ : 190 IP
ปีนี้ : 599 IP
ทั้งหมด : 20083 IP
บันทึก : 282 (04.12.2018)