ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานภาครัฐ

27 พ.ค. 2563 : 16:18 / 15 0

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานดำเนินกิจกรรมรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2...

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานภาครัฐ

27 พ.ค. 2563 : 16:18 / 15 48

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานดำเนินกิจกรรมรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2...


ข่าวกิจกรรม

การประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมิน ITA

21 พ.ค. 2563 : 17:07 / 19 34

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...

ข่าวกิจกรรม

ผอ.สพป. สระแก้ว เขต 2 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน

20 พ.ค. 2563 : 15:53 / 19 39

นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตโดยให้คำมั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ...


ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาและทำความสะอาดสำนักงานตามมาตรการป้องกัน COVID-19

19 พ.ค. 2563 : 11:26 / 16 56

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป. สระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ" ...

ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรออนไลน์

18 พ.ค. 2563 : 09:44 / 19 0

วันที่ 15 พฤษภาคม 25963 กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ...


ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรออนไลน์

18 พ.ค. 2563 : 09:43 107

วันที่ 15 พฤษภาคม 25963 กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ...

ข่าวกิจกรรม

การประชุมปรับโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

13 พ.ค. 2563 : 16:09 / 19 64

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมปรับโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563...


แนะนำบุคลากร

Facebook Page

สถิติเข้าชม

Online : 1 IP
วันนี้ : 7 IP
เมื่อวาน : 14 IP
สัปดาห์นี้ : 30 IP
เดือนนี้ : 127 IP
ปีนี้ : 4565 IP
ทั้งหมด : 12073 IP
บันทึก : 282 (04.12.2018)