แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณปี 2562 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ลงจอดเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณปี 2562 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ลงจอดเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ04154/136

ลงวันที่ 16 มกราคม 2562

แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณปี 2562 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ลงจอดเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ความคิดเห็น