ประกาศเจตจำนงสุจริต

การประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
ความคิดเห็น