การลงนามความร่วมมือการบริหารด้านความสุจริตและการป้องกันปราบปรามการทุจริต กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

การลงนามความร่วมมือการบริหารด้านความสุจริตและการป้องกันปราบปรามการทุจริต กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 90.00 - 12.00 น. นายกำพล กระมล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้ลงนามความร่วมมือการบริหารด้านความสุจริตและการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระหว่างผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กับ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ความคิดเห็น