ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” สพป.สระแก้ว เขต 2 เขตสุตจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

6 ส.ค. 2563 : 14:44 / 20 4

กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ในสถานศึกษา...

ข่าวกิจกรรม

ประกาศเจตจำนงสุจริต

28 พ.ค. 2563 : 15:17 19

การประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒...


ข่าวกิจกรรม

การลงนามความร่วมมือการบริหารด้านความสุจริตและการป้องกันปราบปรามการทุจริต กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

27 ธ.ค. 2561 : 09:31 172

การลงนามความร่วมมือการบริหารด้านความสุจริตและการป้องกันปราบปรามการทุจริต กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด...