• Email:
  • Tel: 037-232-263 ต่อ 23
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 2 มีนาคม 2564 สพป.สระแก้ว เขต 2 ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 3 รายโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อตกลง และ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นผู้รับข้อตกลง และมีรองผอ.สพป. และประธานชมรมเป็นพยาน  และกล่าวต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา
ความคิดเห็น