• Email:
  • Tel: 037-232-263 ต่อ 23
ประชุมสรุปการจัดทำผลงานและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประกวดรางวัล (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10

ประชุมสรุปการจัดทำผลงานและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประกวดรางวัล (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี  โสโป รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมสรุปการจัดทำผลงานและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประกวดรางวัล (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2
ความคิดเห็น