• Email:
  • Tel: 037-232-263 ต่อ 23
งานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564

วันที่ 27 มีนาคม 2564 นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564  โดยมอบทุนมูลนิธิประถมศึกษาวัฒนานคร,  การมอบเกียรติบัตรครูดีศรีสระแก้ว, ครู D.A.R.E  และ การมอบเงินกิจกรรม  “วัฒนานครไม่ทิ้งกัน” ให้กับครูที่ไฟไหม้บ้านและเสียชีวิตของอำเภอวัฒนานคร  ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
ความคิดเห็น