• Email:
  • Tel: 037-232-263 ต่อ 23
การประชุมชี้แจงให้กับผู้ที่สนใจจะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10

การประชุมชี้แจงให้กับผู้ที่สนใจจะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายปรีดี  โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงให้กับผู้ที่สนใจจะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมรกต สพป.สระแก้ว เขต 2
ความคิดเห็น