• Email:
  • Tel: 037-232-263 ต่อ 23

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)

1 มิ.ย. 2564 : 14:30 14

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) จำนวน 4 ราย...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)

27 พ.ค. 2564 : 16:21 13

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) จำนวน 3 ราย...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)

27 พ.ค. 2564 : 16:20 24

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (6 เดือนหลัง)

27 พ.ค. 2564 : 16:18 27

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (6 เดือนหลัง)...


ข่าวประชาสัมพันธ์

การแถลงข่าวครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564

21 พ.ค. 2564 : 15:27 32

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการแถลงข่าวครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ แบบออนไลน์...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching  Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

18 พ.ค. 2564 : 15:18 31

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ได้จัดประชุมให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching  Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2...


2021-05-28 - 2021-05-28
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)

2021-05-27 - 2021-05-27
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)

2021-05-25 - 2021-05-25
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)

2021-05-21 - 2021-05-21
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (6 เดือนหลัง)

2021-05-20 - 2021-05-20
การแถลงข่าวครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564

2021-05-14 - 2021-05-14
ประชุมให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching  Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา