• Email:
  • Tel: 037-232-263 ต่อ 23

ส่งข้อความหาเรา

บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ติดต่อเรา

เวลาทำการ

  • ระดับที่เปิดสอน : ข้าราชการครู
  • วัน-เวลา เปิด-ปิด : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.