• Email:
  • Tel: 037-232-263 ต่อ 23
ข่าวประชาสัมพันธ์

นำส่งผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

16 เม.ย. 2564 : 16:58 18

นำส่งผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสรุปการจัดทำผลงานและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประกวดรางวัล (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10

16 เม.ย. 2564 : 16:56 40

ประชุมสรุปการจัดทำผลงานและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประกวดรางวัล (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวตรีนุช  เทียนทอง

5 เม.ย. 2564 : 15:09 51

แสดงความยินดีกับนางสาวตรีนุช  เทียนทอง  เนื่องจากได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564

5 เม.ย. 2564 : 15:06 50

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางดำเนินการจัดทำเอกสารผลการปฏิบัติเพื่อเสนอขอรับรางวัล OBEC AWARDS

26 มี.ค. 2564 : 16:59 46

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางดำเนินการจัดทำเอกสารผลการปฏิบัติเพื่อเสนอขอรับรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 10...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

16 มี.ค. 2564 : 09:52 26

ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3...


ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงให้กับผู้ที่สนใจจะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10

11 มี.ค. 2564 : 09:20 63

การประชุมชี้แจงให้กับผู้ที่สนใจจะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10...

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

3 มี.ค. 2564 : 14:59 63

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ...


แนะนำบุคลากร

Facebook Page

สถิติเข้าชม

Online : 1 IP
วันนี้ : 1 IP
เมื่อวาน : 6 IP
สัปดาห์นี้ : 1 IP
เดือนนี้ : 62 IP
ปีนี้ : 1465 IP
ทั้งหมด : 14820 IP
บันทึก : 282 (04.12.2018)