บุคลากร

นางสาวนิตติยา หัดรัดไชย
นางสาวนิตติยา หัดรัดไชย

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สรุปจำนวนบุคลากร

ผู้บริหาร 0 คน
ข้าราชการครู 0 คน
ครูชาย 0 คน
ครูหญิง 0 คน
ครูอัตราจ้าง คน
รวม 1 คน