ข่าวประชาสัมพันธ์เขต สพป.สก2 

ผู้อำนวยการ 

                                                                             booss1 
tyyy 

เนื้อหา

รับนักเรียน

logo copy

icon new1โปรแกรมรายงานการรับนักเรียน 2556click

icon new1นโยบายการรับนักเรียน click                         icon new1 ประกาศการรับนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 2  click

icon new1 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 2556   click

 

 

 

OTPC ศูนย์ICT 

newสื่อTablet ป.3

newคู่มือการติดตั้งTablet ป.3

new สื่อ Tablet ม.2

new คู่มือการติดตั้งTablet ม.2

new โปรแกรมเสริมTablet

newรหัสผ่านการติดตั้งโปรแกรมสื่อ

การศึกษาทางไกล 

การรายงานการจัดซื้ออุปกรณ์

DLTV

                                                                  

อาเซียน1494

ระบบบริหารจัดการ 

ams

ครุสภาสระแก้วเขต 2 

72065 103148766511973 14405687 n 1360553353

รายงานคุณภาพอ่าน 

Ripple

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


GIS sk2 1    


 

utq 
tablet
images 1