asean01asean_thaiasean_brunaiasean_cambodiaasean_indonesiaasean_laoasean_malaysiaasean_myanmarasean_vietnam

ข่าวประชาสัมพันธ์เขต สพป.สก2 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ผู้อำนวยการ 

                                                                             booss1

 

สพป.สก.2 ประชุมชี้แจงสอบ O-Net

วันที่  28  มกราคม  2556 เวลา 10.00 นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการแก่ข้าราชการครูอำเภอวัฒนานคร เพื่อจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา  และเมื่อเวลา 13.00 น. ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางดังกล่าวแก่ข้าราชการครูอำเภออรัญประเทศ ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ทั้งนี้ ผอ.สพป.เน้นให้ข้าราชการครูระดับสนามสอบทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติทุกขั้นตอนโดยเคร่งครัด  ให้ตรงตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้

ภาพที่ประชุมอำเภอวัฒนานคร


ภาพที่ประชุมอำเภออรัญประเทศ

 

สอบ สสวท. 

 สมัครสอบวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2557

new icon   หนังสือแจ้ง  
new  เวบไซต์สมัครสอบ  
new  เวบไซต์สมัครสอบ     
 

อาเซียน1494

ระบบบริหารจัดการ 

ams

ครุสภาสระแก้วเขต 2 

72065 103148766511973 14405687 n 1360553353

รายงานคุณภาพอ่าน 

Ripple

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


GIS sk2 1    


 

utq 
tablet
images 1