ข่าวประชาสัมพันธ์เขต สพป.สก2 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ผู้อำนวยการ 

                                                                             booss1 
tyyy 

สพป.สก.2 ประชุมชี้แจงสอบ O-Net

วันที่  28  มกราคม  2556 เวลา 10.00 นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการแก่ข้าราชการครูอำเภอวัฒนานคร เพื่อจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา  และเมื่อเวลา 13.00 น. ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางดังกล่าวแก่ข้าราชการครูอำเภออรัญประเทศ ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ทั้งนี้ ผอ.สพป.เน้นให้ข้าราชการครูระดับสนามสอบทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติทุกขั้นตอนโดยเคร่งครัด  ให้ตรงตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้

ภาพที่ประชุมอำเภอวัฒนานคร


ภาพที่ประชุมอำเภออรัญประเทศ

 

OTPC ศูนย์ICT 

newสื่อTablet ป.3

newคู่มือการติดตั้งTablet ป.3

new สื่อ Tablet ม.2

new คู่มือการติดตั้งTablet ม.2

new โปรแกรมเสริมTablet

newรหัสผ่านการติดตั้งโปรแกรมสื่อ

การศึกษาทางไกล 

การรายงานการจัดซื้ออุปกรณ์

DLTV

                                                                  

อาเซียน1494

ระบบบริหารจัดการ 

ams

ครุสภาสระแก้วเขต 2 

72065 103148766511973 14405687 n 1360553353

รายงานคุณภาพอ่าน 

Ripple

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


GIS sk2 1    


 

utq 
tablet
images 1