ข่าวประชาสัมพันธ์เขต สพป.สก2 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ผู้อำนวยการ 

                                                                             booss1 
tyyy 

ประกันคุณภาพภายในปฐมวัย

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 ชมรมครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จัดอบรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย  ณ ห้องบุษราคัม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสระแก้ว เขต 2 โดยนายศักดิ์ชัย  บรรณสาร  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ประธานในพิธีเปิดและจากนั้น ได้ทำพิธีแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการครูในชมรมที่เกษียนอายุราชการก่อนกำหนด 4 ราย ได้แก่่ นางสุภาพร  สว่างสาลี   นางสาวพัชรีพร  ซ่อนกลิ่น  นางวิภา  แสงจันทร์  และนางพูนทรัพย์  ศิลาโชติ 

OTPC ศูนย์ICT 

newสื่อTablet ป.3

newคู่มือการติดตั้งTablet ป.3

new สื่อ Tablet ม.2

new คู่มือการติดตั้งTablet ม.2

new โปรแกรมเสริมTablet

newรหัสผ่านการติดตั้งโปรแกรมสื่อ

การศึกษาทางไกล 

การรายงานการจัดซื้ออุปกรณ์

DLTV

                                                                  

อาเซียน1494

ระบบบริหารจัดการ 

ams

ครุสภาสระแก้วเขต 2 

72065 103148766511973 14405687 n 1360553353

รายงานคุณภาพอ่าน 

Ripple

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


GIS sk2 1    


 

utq 
tablet
images 1