ข่าวประชาสัมพันธ์เขต สพป.สก2 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ผู้อำนวยการ 

                                                                             booss1


 
 

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครูและบุคลากร

สพป.สระแก้ว เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระหว่างวันที่  28 - 30  กันยายน 2555  ณ วัดเขาป่าแก้ว  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว  การนี้ นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องบุษราคัม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ก่อนเดินทางไปปฏิัติธรรมที่สถานที่ ดังกล่าว

 

อาเซียน1494

ระบบบริหารจัดการ 

ams

ครุสภาสระแก้วเขต 2 

72065 103148766511973 14405687 n 1360553353

รายงานคุณภาพอ่าน 

Ripple

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


GIS sk2 1    


 

utq 
tablet
images 1