ข่าวประชาสัมพันธ์เขต สพป.สก2 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ผู้อำนวยการ 

                                                                             booss1


 
 

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ  จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่  24 - 26 ธันวาคม  2556  ซึ่งทางโรงเรียนขอสรุปผลการแข่งขัน ทั้ง 6 รายการ ของโรงเรียนดังนี้

1.รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (บกพร่องทางสติปัญญา) ป.1-ป.6

                                            ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ

DSCF7125

DSCF7110

 

 

 

2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ป.1- ป.3

SAM 7060

SAM 7058

 

3. รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันโครงงานคุณธรรม  ป.1 - ป.3

DSCF7170

DSCF7173

SAM 7195

 

 

4. รางวัลเหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย (บกพร่องทางสติปัญญา)

1546272 677773948942257 712540567 n

 

 

5. รางวัลเหรียญเงิน  การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน

IMG 8210

IMG 8194

 

 

6. รางวัลเหรียญเงิน อ่านข่าวรุ่นเยาว์  (บกพร่องทางสติปัญญา)

DSCF7092

DSCF7096

 

 

 

อาเซียน1494

ระบบบริหารจัดการ 

ams

ครุสภาสระแก้วเขต 2 

72065 103148766511973 14405687 n 1360553353

รายงานคุณภาพอ่าน 

Ripple

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


GIS sk2 1    


 

utq 
tablet
images 1