ข่าวประชาสัมพันธ์เขต สพป.สก2 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ผู้อำนวยการ 

                                                                             booss1 
tyyy 

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ  จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่  24 - 26 ธันวาคม  2556  ซึ่งทางโรงเรียนขอสรุปผลการแข่งขัน ทั้ง 6 รายการ ของโรงเรียนดังนี้

1.รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (บกพร่องทางสติปัญญา) ป.1-ป.6

                                            ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ

DSCF7125

DSCF7110

 

 

 

2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ป.1- ป.3

SAM 7060

SAM 7058

 

3. รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันโครงงานคุณธรรม  ป.1 - ป.3

DSCF7170

DSCF7173

SAM 7195

 

 

4. รางวัลเหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย (บกพร่องทางสติปัญญา)

1546272 677773948942257 712540567 n

 

 

5. รางวัลเหรียญเงิน  การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน

IMG 8210

IMG 8194

 

 

6. รางวัลเหรียญเงิน อ่านข่าวรุ่นเยาว์  (บกพร่องทางสติปัญญา)

DSCF7092

DSCF7096

 

 

 

OTPC ศูนย์ICT 

newสื่อTablet ป.3

newคู่มือการติดตั้งTablet ป.3

new สื่อ Tablet ม.2

new คู่มือการติดตั้งTablet ม.2

new โปรแกรมเสริมTablet

newรหัสผ่านการติดตั้งโปรแกรมสื่อ

การศึกษาทางไกล 

การรายงานการจัดซื้ออุปกรณ์

DLTV

                                                                  

อาเซียน1494

ระบบบริหารจัดการ 

ams

ครุสภาสระแก้วเขต 2 

72065 103148766511973 14405687 n 1360553353

รายงานคุณภาพอ่าน 

Ripple

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


GIS sk2 1    


 

utq 
tablet
images 1