ข่าวประชาสัมพันธ์เขต สพป.สก2 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ผู้อำนวยการ 

                                                                             booss1


 
 

ด่วนการรายงานข้อมูลพื้นฐานลูกจ้างชั่วคราว ของ สพฐ.

icon new1ด่วนการรายงานข้อมูลลูกจ้างสพฐ.เพื่อขอรับเงินงบประมาณ โดยให้กรอกข้อมูลลูกจ้างบุคลากรซึ่งประกอบด้วย
1. แผนงานขยายโอกาส ประกอบด้วย ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต นักการภารโรง บุคลากรปฏิบัติงานในเขตที่ขาดแคลนบุคลากร ครูและบุคลากรโรงเรียนตามพระราชดำริ
2. โครงการครูคืนให้นักเรียน ได้แก่ ครูธุรการ นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน เจ้าหนัาที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์
3. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
4. โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ได้แก่ ครูสาขาขาดแคลน
ทั้งนี้ให้โรงเรียนได้กรอกผ่านออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ซึ่งเร่งด่วนส่วนหนังสือจะส่งตามทาง e-filling
การกรอกให้ใช้โปรแกรม firefox หรือIE คู่มือในการกรอกอยู่ที่หน้าเวบไซต์การรายงาน 0814025771
 
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (percode.xls)percode.xlsรหัสpercode41 Kb

อาเซียน1494

ระบบบริหารจัดการ 

ams

ครุสภาสระแก้วเขต 2 

72065 103148766511973 14405687 n 1360553353

รายงานคุณภาพอ่าน 

Ripple

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


GIS sk2 1    


 

utq 
tablet
images 1