หนังสือราชการ สพป.สระแก้ว เขต ๒

   

ผอ.รร.บ้านโคกปราสาท

User Rating:  / 0
PoorBest 
Details

นางธนภรณ์ ประยงค์เพชร ผอ.รร.บ้านโคกปราสาท

kongpa

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ชื่อ-สกุล นางธนภรณ์ ประยงค์เพชร  อายุ   46 ปี   เบอร์โทร 081-3744285

ประวัติการศึกษา

-          อ.วท.คอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

-          ค.บ.การประถมศึกษา สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

-          กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการฝึกอบรม

-   อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM Education ตามแนวคิด Active Learning สำหรับครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

-          อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค Thailand 4.0 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรม“โครงการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

-          อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

-          อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพด้วยรูปแบบ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

-          อบรมศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ

โดยชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

-          อบรมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง

ประวัติการรับราชการ

-          8 มิถุนายน 2541 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

-          15 กันยายน 2543 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

-          1 กุมภาพันธ์ 2546 ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

   

U263

   
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
   

socaisk2

   

emis1

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  ----ว่าง---

   

active

   

emc1

   

133648

   

69

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

แจงเบาะแส1

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

4144531
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
1078
2961
24433
4091416
62770
127008
4144531

IP คุณ : 34.204.203.142
วันนี้: 17-11-2019 เวลา: 11:59
   

ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.